Toner, Mist & Essence

Toner adalah satu produk cecair yang mempunyai bahan aktif yang lebih rendah daripada esen dan biasanya ia lebih cair (watery) berbanding esen.
Essence adalah satu produk yang berasaskan air dan ianya tidak terlalu cair/pekat. Molekulnya yang ringan daripada serum tetapi seringkali lebih pekat berbanding toner. 
Mist pula adalah toner dalam botol spray.  
Baca lanjut di blog kami: https://www.thepastelsshop.com/blogs/thepastelsblog/what-s-the-difference